Alexis Okeowo


Alexis Okeowo is a journalist in Mexico.
Articles by Alexis Okeowo
ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images
ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images