Oybek Shaykhov


Oybek Shaykhov is general secretary of the Europe-Uzbekistan Association for Economic Cooperation.

Stories by Oybek Shaykhov
Load more by Oybek Shaykhov | Return to staff list